Na moři emocí Kurz pro děti a dospívající

Délka
16 h
Kapacita
10 - 15 účastníků

Popis - o čem to je?

Kurz „Na moři emocí“ je šestnáctihodinový kurz, který rozvíjí emoční inteligenci dětí/dospívajících prostřednictvím tréninku všímavosti („mindfulness“) a dovedností respektující komunikace.   

Všímavost - tedy schopnost zaměřovat pozornost na to, co prožíváme v přítomném okamžiku bez hodnocení a potlačování -  je již více než 40 let předmětem intenzívních výzkumů, které potvrzují její dalekosáhlé přínosy pro naše duševní i fyzické zdraví.

Na moři emocí

Co se naučíte

Tréninkem všímavosti posílí účastníci svou schopnost soustředění, sebeuvědomění a seberegulace. Navazující komunikační dovednosti sebevyjádření a empatického naslouchání jim umožní pečovat o své potřeby a být ohleduplní k potřebám druhých.  

 

Konkrétně se budeme učit:

 • rozumět tomu, co jsou emoce a proč je máme
 • pozorovat, co prožíváme v přítomném okamžiku (jak dýcháme, co se děje v našem těle, co vnímáme smysly, jaké máme myšlenky a pocity) – tj. soustředit se na jednu věc a vracet k ní pozornost, pokud se odchýlí jinam
 • rozlišovat mezi automatickou a vědomou reakcí
 • uvědomovat si myšlenky, kterými negativně hodnotíme sebe nebo druhé, a pracovat s nimi tak, aby neřídily naše jednání 
 • zvládat „pohotovostní“ techniky na zklidnění těla i mysli v náročných, stresových situacích (test, veřejné vystoupení, zkouška…) 
 • vyjadřovat své pocity a potřeby, aniž bychom obviňovali druhé
 • naslouchat druhým, abychom porozuměli tomu, co cítí a co potřebují

 

Jak se to projeví v praxi

Dovednosti získané v kurzu dětem/dospívajícím umožní:

 

 • lépe a déle se soustředit na to, co dělají
 • zklidňovat se v emočně náročných a stresových situacích   
 • pečovat o sebe a mít se rádi
 • chovat se k druhým ohleduplně a podporovat dobré vztahy ve skupině
 • všímat si věcí, za které můžeme cítit vděčnost
 • cítit sebedůvěru ve své jedinečnosti a přijímat jedinečnost druhých

 

Další informace

Cílem kurzu Na moři emocí je provést děti/dospívající světem emocí, aby se v nich orientovali, dokázali s nimi zdravě pracovat a pečovat tak o svou duševní i fyzickou pohodu a o dobré vztahy.
Kurz je určen dětem a dospívajícím od 12 let.
Délka kurzu je 16 hodin rozložených do 8 setkání v týdenních intervalech (tj. jedno setkání cca 2 hodiny).
Kurz je možné realizovat jako mimoškolní aktivitu v podobě „kroužku“, v rámci školní družiny nebo jako součást výuky (v rámci školního vzdělávacího plánu). Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a trénink komunikačních dovedností.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 10-15 účastníků.
Cena kurzu je 3 200,- Kč za účastníka.