Bavíme se anglicky Kurz pro děti a dospívající

Délka kurzu
24 h
Kapacita
10 lidí
Termíny kurzu

O čem je náš kurz

 „Bavíme se anglicky“ je tříměsíční kurz zaměřený na rozvoj autentické komunikace v angličtině.  

Důraz je kladen na smysluplnost, spolupráci, hru a kreativitu. Základem kurzu jsou hrané scénky, písničky, rozhovory, prezentace a další aktivity na témata, která vycházejí z přirozeného prostředí účastníků a která je zajímají.

Kurz je zakončen "veřejnou hodinou", na kterou účastnci mohou pozvat své blízké a kamarády a předvést jim, na čem pracovali.

 

 

 

Co se v kurzu naučíte

 Práce s tématy, která jsou přirozenou součástí vašeho života, vám umožní v angličtině komunikovat s lehkostí, sebevědomě a přirozeně.   

Konkrétně se naučíte:

 • mluvit uvolněně o tom, co vás zajímá
 • přirozeně intonovat
 • zapojovat do komunikace tělo
 • vyslovovat, aby vám rozuměli rodilí mluvčí
 • sebevědomě prezentovat své názory   

 

 

Jak se to projeví v praxi

 Lektorka se zaměřuje na podporu  

 • suverénního jazykového projevu
 • spontaneity při komunikaci ve skupině
 • soustředění
 • práce s chybou jako příležitosti zkoušet a tvořit
 • vědomí vlastního pokroku bez potřeby se srovnávat
 • učení jako procesu, ve kterém nejde o dokonalost, ale o "vlídnou vytrvalost"

 

Další informace o kurzu

Cílem kurzu „Bavíme se anglicky“ je probudit/prohloubit v dětech a dospívajících chuť se učit, tvořit a spolupracovat.
Pro všechny, kdo procházejí nebo prošli školou a chtějí se v angličtině přirozeně rozmluvit a dál se v jazyce rozvíjet.
Kurz je tříměsíční a skládá se z 12 dvouhodinových setkání v týdenních intervalech.
S podporou lektorky účastníci pracují na zvoleném tématu a formátu individuálně a/nebo ve skupině. Kromě svého vlastního zadání se účastníci učí pozorováním práce druhých. Aktivity zahrnují hrané scénky, písničky (zpívané sólově nebo sborově s doprovodem kytary nebo jiných nástrojů, „karaoke“ apod.), různá „show“, prezentace s využitím dostupných technologií atd. Na závěr kurzu mají účastníci možnost veřejně předvést, na čem pracovali.
Ideální je skupina cca 10 dětí/dospívajících.
Cena kurzu je 3.200,- Kč za účastníka. Sourozenci mají slevu 10%.

Tento kurz nemá žádné volné termíny.

Máte zájem? Přihlaste se

Pokud Vás náš kurz zaujal, vyplňte jednoduchou přihlášku do našeho kurzu.

Po vyplnění formuláře vás vyzveme k úhradě ceny kurzovného bankovním převodem. Jakmile dojde k úhradě, bude Vám účast ve vybraném termínu kurzu potvrzena.

Pokud máte dotazy nebo problém s vyplněním, kontaktujte nás.

Telefon: +420 775 251 197
E-mail: hanka@vedomakomunikace.cz