Trénink empatického naslouchání Workshop

Délka
3 h
Kapacita
15 účastníků

Popis - o čem to je?

Tříhodinový „Trénink empatického naslouchání“ je zaměřen na rozvíjení schopnosti porozumět emocím, potřebám a chování (nejen) dětí prostřednictvím pasivního a aktivního naslouchání.

Empatie je lidská schopnost vžít se v rámci bezprostřední komunikace do duševního stavu druhého člověka – do toho, jak se cítí, co prožívá, jak věci vidí, jak přemýšlí. Schopnost nahlédnout danou situaci „jeho očima“, porozumět důvodům jeho chování. 

Trénink empatického naslouchání

Co se naučíte

Workshop je zcela praktický a účastníci trénují na vlastních reálných situacích.    

Konkrétně se budeme učit:

 • uvědomovat si své pocity a myšlenky, když čelíme emocím dítěte, a naši tendenci nechat se jimi řídit
 • uvědomovat si své navyklé způsoby reagování s cílem dítěti pomoci – snaha vysvětlovat, nabízet řešení, ujišťovat, radit apod.
 • představovat si, co se asi v dítěti odehrává – „tipovat“, co asi cítí, jak uvažuje apod.
 • reflektovat vlastními slovy, co si myslíme, že dítě prožívá
 • „přepínat“ mezi vlastním úhlem pohledu a pohledem z pozice dítěte
 • nechávat dětem prostor pro hledání vlastních řešení

Jak se to projeví v praxi

To, co si na workshopu prakticky vyzkoušíte v kontextu vlastních situací, vám umožní: 

 •  nahlédnout na to, proč se dítě chová tak, jak se chová (jakou potřebu/potřeby si řeší) 
 •  prohlubovat s dítětem vztah postavený na důvěře a otevřenosti
 •  reagovat v jakékoliv emoční situaci s laskavým nadhledem
 • budovat vlastní emoční vyrovnanost
 • užívat si vzájemného napojení a sledovat, jak roste odolnost a odvaha dítěte řešit vlastní problémy  

Další informace

Workshop nabízí prostor pro praktické zkoušení empatické komunikace s dítětem s cílem prohloubit schopnost otevřít se jeho vnitřnímu světu a napojit se na něj. Trénink empatického naslouchání rozvíjí současně emoční inteligenci rodiče i dítěte (uvědomování si vlastních pocitů a myšlenek, zvládání impulzů, uvědomování si pocitů a myšlenek druhých lidí, vnitřní motivace, schopnost navazovat hluboké a uspokojivé vztahy).
Workshop je určen pro rodiče dětí bez ohledu na věk. Zvláštní pozornost je věnována trénování empatického naslouchání u dětí, které ještě nemluví.
Na workshopu pracujeme s „modelem empatického naslouchání“, který názorně zprostředkovává vhled do jeho podstaty. Účastníci trénují pasivní i aktivní naslouchání na vlastních situacích s použitím modelu a s citlivým vedením zkušené lektorky. Praktické ukázky otevírají prostor k zakoušení přínosů empatické komunikace pro rodiče i dítě. Nedílnou součástí je diskuze, sdílení poznatků a reflexe vlastní zkušenosti. Zapojení do všech aktivit je dobrovolné.
Obvykle se pracuje ve skupině 15 účastníků.
Cena workshopu je 590,- Kč za účastníka.