O mně

Hanka Čechová

Hanka Čechová
Lektorka mindfulness a vědomé komunikace

K lektorské práci mě přivedlo narození dcery, kdy se rozběhly moje úvahy o tom, co jí předávám a jak to souvisí s tím, co jsem sama zažila. Prošla jsem kurzem Respektovat a být respektován, později jsem absolvovala lektorský výcvik pod vedením Dr. Jany Nováčkové a Dr. Diny Nevolové a v souvislosti s ním semestrální kurz vývojové psychologie na New York University v Praze. 

S lektorováním přišly otázky, co to vlastně znamená "učit"? Na katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU jsem vystudovala dvouletý program Kreativní pedagogika - pedagogická kondice, který mi dal základ pro budování vlastní autenticity a přirozené autority v procesu učení.  

V rámci lektorování komunikačních dovedností jsem postupně začala vnímat důležitost individuální práce s myšlenkovými a emočními vzorci. Objevila jsem „mindfulness“ a po šesti letech vlastní praxe absolvovala dvouletý lektorský výcvik MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction.  

V roce 2017 jsem prošla lektorským výcvikem Výchovy bez poražených (Parent Effectiveness Training) Thomase Gordona a v létě 2018 jsem dokončila lektorský výcvik Školy bez poražených (Teacher Effectiveness Training) téhož autora.  

Původně jsem vystudovala Filosofickou fakultu Karlovy univerzity, obor anglistika/amerikanistika, a řadu let pracovala na volné noze jako tlumočnice se specializací na oblast vzdělávání.

Ve volném čase zpívám v kapele jazz a swing a učím se scatovat.  

Moje cesta k mindfulness

Moje cesta k mindfulness

Když byly dceři 2 roky, začaly jsme chodit do mateřského centra, kde jsem se zapojila a pár let vedla školičku, zpívánky s kytarou a angličtinu. V necelých pěti šla dcera do školky, kterou mi doporučily kolegyně z centra. Na radu jedné z nich jsem se také přihlásila na kurz Respektovat a být respektován, který tam každý rok pořádali. Netušila jsem, že téma rodičovské komunikace zcela zásadně ovlivní můj profesní i osobní život. 

Setkáním s Janou Nováčkovou se pro mě otevřel nový svět. Kurz mě naprosto uchvátil. Vyrůstala jsem v hluboké normalizaci, a přestože oba rodiče ve výchově dělali to nejlepší, co uměli, ještě dlouho po dosažení dospělosti jsem se vyrovnávala s hluboce zažitou, až „zmrtvující bázní“ z autorit všeho druhu a obrovským deficitem sebevědomí.  

Pod vedením pražských spoluautorek R+R jsem absolvovala lektorský výcvik a dalších osm let jsem spolu s dalšími kolegyněmi jezdila po rodinných centrech a školách po Praze a Čechách a zprostředkovávala respektující komunikaci rodičům a učitelům. Mně samotné kurz R+R pojmenoval to, co jsem v hloubi duše cítila a co jsem toužila žít celou svou bytostí. 

Dcera rostla a obě jsme si užívaly vzájemné empatie a ohleduplnosti. Na konci základní školy se naplno projevilo dceřino postupující dospívání. Naše komunikace začala být velmi náročná a emočně vyčerpávající. Uvědomovala jsem si přirozenou potřebu dcery být součástí světa vrstevníků i její touhu najít svou identitu a odpoutat se od rodičů. Nečekala jsem ovšem takovou intenzitu emocí a byla jsem zaskočená svými vlastními emočními reakcemi. 

Souběžně s tím, co jsem prožívala doma, začalo pro mě téma emocí nabírat na významu i při lektorování kurzů. Velmi často jsem dostávala otázky typu: „Když jsem v klidu, dokážu být empatická, ale pak mě něco vytočí a okamžitě jedu ve starých kolejích. Co mám dělat?“ A já jsem si čím dál jasněji uvědomovala, že samotné komunikační dovednosti nestačí.   

Shodou okolností se v té době v odborných kruzích začal objevovat pojem „mindfulness“.  Zjistila jsem, že v České republice je zatím jediný certifikovaný lektor, a přihlásila se na jeho vůbec první osmitýdenní kurz s názvem „Mindfulness-Based Stress Reduction“ (MBSR). Odpovědi na otázky začaly přicházet. 

 „Mindfulness“ se stala součástí mého života. Od té doby uplynulo osm let, během kterých jsem absolvovala řadu programů rozvíjejících všímavost a především lektorský výcvik MBSR (Mindful Academy, Španělsko).  

Jsem certifikovaná lektorka MBSR a kromě tohoto programu učím i svůj vlastní kurz s příznačným názvem „Jak s emocemi“. Cvičím jógu, abych se udržela ve fyzické kondici, cvičím „mindfulness“, abych se udržela v duševní kondici.