O mně

Hanka Čechová

Hanka Čechová
Lektorka mindfulness a vědomé komunikace

K lektorské práci mě přivedlo narození dcery, kdy se rozběhly moje úvahy o tom, co jí předávám a jak to souvisí s tím, co jsem sama zažila. Prošla jsem kurzem Respektovat a být respektován, později jsem absolvovala lektorský výcvik pod vedením Dr. Jany Nováčkové a Dr. Diny Nevolové a v souvislosti s ním semestrální kurz vývojové psychologie na New York University v Praze. 

S lektorováním přišly otázky, co to vlastně znamená "učit"? Na katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU jsem vystudovala dvouletý program Kreativní pedagogika - pedagogická kondice, který mi dal základ pro budování vlastní autenticity a přirozené autority v procesu učení.  

V rámci lektorování komunikačních dovedností jsem postupně začala vnímat důležitost individuální práce s myšlenkovými a emočními vzorci. Objevila jsem „mindfulness“ a po šesti letech vlastní praxe absolvovala dvouletý lektorský výcvik MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction.  

V roce 2017 jsem prošla lektorským výcvikem Výchovy bez poražených (Parent Effectiveness Training) Thomase Gordona a v létě 2018 jsem dokončila lektorský výcvik Školy bez poražených (Teacher Effectiveness Training) téhož autora.  

Aktuálně čerpám inspiraci z šestiměsíčního kurz Daniela Siegela The Mindsight Approach to Well-Being: A Comprehensive Course in Interpersonal Neurobiology (2022). 

Na podzim roku 2022 jsem absolvovala kurz Be Mindful, Teach Mindfully, Teach Mindfulness organizace MindWell, která se zasazuje o šíření mindfulness ve vzdělávání.

Původně jsem vystudovala Filosofickou fakultu Karlovy univerzity, obor anglistika/amerikanistika a řadu let pracovala na volné noze jako tlumočnice se specializací na oblast vzdělávání.

Ve volném čase zpívám v kapele jazz a swing a učím se scatovat. 

Spolupracujeme s

Zlepšujeme kvalitu života Zlepšujeme kvalitu života
Montessori ZŠ a MŠ Montessori ZŠ a MŠ
Škola rétoriky Škola rétoriky
Komunitní škola ve Volavci Komunitní škola ve Volavci
Agentura Ámos Agentura Ámos