„…k dobrým vztahům…“
Inspirující kurzy pro dospělé i děti

Provázím rodiče, učitele a děti na cestě rozvíjení sebedůvěry, vnitřní svobody a dobrých vztahů…

Provázím rodiče, učitele a děti na cestě rozvíjení sebedůvěry, vnitřní svobody a dobrých vztahů…

Už více než 11 let lektoruji kurzy komunikačních dovedností a mindfulness zejména pro rodiče a učitele. 

Kromě dospělých se věnuji i dětem a dospívajícím. To, co dělám, mě nesmírně naplňuje a nacházím v tom obrovský smysl.  Jsem vděčná všem lidem, se kterými se na své cestě setkávám a od kterých čerpám inspiraci pro svůj vlastní rozvoj i podněty pro další tvůrčí práci.

Kurzy mindfulness

Kurz „Jak s emocemi“ je určen rodičům a všem, kdo chtějí pracovat se svými emocemi, aby dokázali se svými blízkými komunikovat s laskavostí a nadhledem a být pro ně v této oblasti vzorem. 

Kurz „MBSR“ (český překlad „Snižování stresu pomocí všímavosti“) je celosvětově nejrozšířenější program rozvíjení mindfulness.  Je určen všem, kdo chtějí zdravým způsobem zvládat situace spojené s výkonem náročných povolání, aby si udrželi pocit svobody a životní spokojenosti. 

Kurz „Na moři emocí“ je určen dospívajícím ve věku 11 až 19 let. Zaměřuje se rozvíjení sebedůvěry a emoční inteligence prostřednictvím poznávání sebe sama. 

Kurzy komunikace

Kurz „Výchova bez poražených“ je určen rodičům a všem, kdo pečují o děti. Jeho cílem je rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou založené na empatii k sobě i k druhým a podporují sebedůvěru a laskavé vztahy.

Pro učitele je určen kurz „Škola bez poražených“, který je akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  Kurz zprostředkovává praxi empatické a autentické komunikace, která podporuje budování dobrých vztahů ve třídě a tím lepší podmínky pro samotný proces výuky a učení. 

Kurz autentické komunikace v angličtině  „Bavíme se anglicky“ je určen všem, kdo chtějí získat sebedůvěru v anglickém jazyce a přirozeně se rozmluvit. 

Workshopy

Tříhodinový workshop „Základy práce s emocemi“ je určen všem, kdo se chtějí seznámit s tím, jak mindfulness může pomoci při zvládání vlastních emocí. 

Tříhodinový workshop „Jak s konflikty mezi sourozenci“ vychází z principů „bez poražených“ a je určen rodičům, kteří chtějí dále prohlubovat empatické komunikační dovednosti.   

Kurzy na míru

Kurzy, které jsou vystavěné podle potřeb školy nebo jiné organizace. 

„Mindfulness a rodičovství“

… jak plout na vlnách rodičovství s vnitřním klidem a srdcem, které nám dává směr…

Prostor pro diskuzi, sdílení a rozvíjení povědomí o mindfulness a jejích přínosech mezi rodiči a všemi, kdo pečují o děti. 

Sledujte nás na FB

„Mindfulness a rodičovství“