„…k dobrým vztahům…“
Inspirující kurzy pro dospělé i děti

Jaké kurzy nabízíme?

Více než 10 let zkušeností

Více než deset let lektoruji kurzy respektující komunikace pro rodiče a učitele (Respektovat a být respektován, Výchova/Škola bez poražených).

Zájem o efektivní způsoby vzdělávání a učení mě vedl na DAMU, kde jsem na katedře autorské tvorby a pedagogiky prošla dvouletou psychosomatickou průpravou Kreativní pedagogika-pedagogická kondice.

Všímavost a emoce

Stěžejním profesním i osobním tématem jsou pro mě emoce a rozvoj emoční inteligence.

Jsem certifikovanou lektorkou všímavosti (program Mindfulness-Based Stress Reduction), vedu skupinové i individuální kurzy všímavosti pro dospělé i děti a tvořím kurzy na míru podle potřeb jednotlivců, týmů nebo organizací.