Mindfulness v komunikaci
Rosteme a kveteme spolu

Hana Čechová

Naše děti se učí žít ve světě, který je mnohem složitější než ten, ve kterém jsme vyrostli my.

Přesto je běžné, že když dětem není dobře, řada rodičů si to klade za vinu.

Jako rodiče děláme vždycky to nejlepší, čeho jsme v dané chvíli schopni, abychom dítěti pomohli a podpořili ho.

Ale pokud dítěti není dobře, je velmi pravděpodobné, že MY NEJSME PŘÍČINOU...

Koronavirová krize... MY NEJSME PŘÍČINOU!

Sociální média... MY NEJSME PŘÍČINOU!

Šikanující spolužáci... nevědomí učitelé s mocenským přístupem... druhý rodič s naprosto odlišnými názory na výchovu... dítě odmítající dělat úkoly... dítě bojující se svou sebedůvěrou .... MY NEJSME PŘÍČINOU!


Jsme jenom lidé. Jako rodiče děláme, co umíme, s tím, co MÁME.

Ale...

... co kdybychom MĚLI VÍC nápadů a inspirace, jak reagovat, když se dítě zmítá v afektu, když prožívá stres, úzkost nebo nás nevnímá?

... co kdybychom MĚLI VÍC vhledu, empatie a trpělivosti, abychom více porozuměli tomu, co dítě prožívá?

... co kdybychom MĚLI VÍC laskavosti a empatie sami pro sebe, dokázali zůstávat v klidu a víc si své děti užívali bez obav, co bude?  

... co kdybychom MĚLI VÍC podpory a pochopení ve společenství ostatních rodičů, kteří řeší podobné věci jako my?

Nebyl by život trošku jiný, kdybychom toho všeho MĚLI VÍC?

Pojďme se spolu vydat na cestu ke vztahům, ve kterých rosteme a kveteme spolu s dětmi!

Kurzy mindfulness

Kurz „Jak s emocemi“ je určen rodičům a všem, kdo chtějí pracovat se svými emocemi, aby dokázali se svými blízkými komunikovat s laskavostí a nadhledem a být pro ně v této oblasti vzorem. 

Kurz „MBSR“ (český překlad „Snižování stresu pomocí všímavosti“) je celosvětově nejrozšířenější program rozvíjení mindfulness.  Je určen všem, kdo chtějí zdravým způsobem zvládat situace spojené s výkonem náročných povolání, aby si udrželi pocit svobody a životní spokojenosti. 

Kurz „Na moři emocí“ je určen dospívajícím ve věku 11 až 19 let. Zaměřuje se rozvíjení sebedůvěry a emoční inteligence prostřednictvím poznávání sebe sama. 

Kurzy komunikace

Kurz „Výchova bez poražených“ je určen rodičům a všem, kdo pečují o děti. Jeho cílem je rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou založené na empatii k sobě i k druhým a podporují sebedůvěru a laskavé vztahy.

Pro učitele je určen kurz „Škola bez poražených“, který je akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  Kurz zprostředkovává praxi empatické a autentické komunikace, která podporuje budování dobrých vztahů ve třídě a tím lepší podmínky pro samotný proces výuky a učení. 

Osmihodinový kurz "Jak být pro žáky přirozenou autoritou" staví na myšlence, že přirozenou autoritu lze v oblasti komunikace úspěšně rozvíjet.

Workshopy

Tříhodinový workshop „Základy práce s emocemi“ je určen všem, kdo se chtějí seznámit s tím, jak mindfulness může pomoci při zvládání vlastních emocí. 

Tříhodinový workshop „Jak s konflikty mezi sourozenci“ vychází z principů „bez poražených“ a je určen rodičům, kteří chtějí dále prohlubovat empatické komunikační dovednosti v situacích sourozeneckých šarvátek a hádek.  

"Trénink empatického naslouchání" je čistě praktický tříhodinový workshop, který vychází z poptávky rodičů po možnosti zkoušet na vlastních situacích.

Vědomá komunikace a mindfulness - Hanka Čechová

…plujeme na vlnách vztahů s vnitřním klidem a srdcem, které nám dává směr…

Prostor pro diskuzi, sdílení a rozvíjení povědomí o mindfulness a jejích přínosech pro vztahy, zejména s dětmi... 

Sledujte nás na FB

Vědomá komunikace a mindfulness - Hanka Čechová