Jak s emocemi Kurz pro dospělé

Délka kurzu
20 h
Kapacita
8-12 lidí
Termíny kurzu

O čem je náš kurz

Kurz Jak s emocemi je dvacetihodinový kurz rozvíjející všímavost ("mindfulness") a inspirující k práci s vlastními emocemi a myšlenkami tak, aby nám pomáhaly spokojeně a smysluplně žít a budovat naplňující vztahy.  

Kurz je nabízen v prezenční i online podobě. Je možné jej domluvit i jako individuální na hanka@vedomakomunikace.cz.

Všímavost - tedy schopnost zaměřovat pozornost na to, co prožíváme v přítomném okamžiku bez hodnocení a potlačování -  je již více než 40 let předmětem intenzivních výzkumů, které potvrzují její dalekosáhlé přínosy pro naše duševní i fyzické zdraví.

Co se v kurzu naučíte

Trénováním všímavosti získáte laskavý náhled na to, co v různých situacích prožíváte a jak jednáte. Tím si vytvoříte prostor, ve kterém se můžete rozhodovat, jak nejvhodněji reagovat s ohledem na vlastní potřeby a potřeby druhých.   

 

Konkrétně se budeme učit:

 • zaměřovat pozornost na jednotlivé aspekty prožívání přítomného okamžiku (jak dýcháme, co vnímáme smysly, jaké máme pocity, jaké myšlenky nám běží hlavou, co se děje v našem těle)  
 • vidět svou mysl "v akci" (vlídně a s laskavostí pozorovat, jak se vzájemně ovlivňují naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy)
 • pozorovat myšlenky jako děje v naší mysli -  rozeznávat ty, které jsou užitečné (konstruktivní), a ty, které nic pozitivního nepřinášejí (domněnky, dohady, soudy, předjímání budoucnosti, obavy apod.) 
 • uvědomovat si, kdy nás pod vlivem emocí či stresu ovládají navyklé, automatické vzorce myšlení a reagování, které neprospívají ani nám, ani našim blízkým  
 • podle potřeby vystupovat z navyklých vzorců a reagovat tvořivě a svobodně (nenechat za sebe řídit „autopilota“) 
 • pozorovat nepříjemné emoce a myšlenky a nechávat je „být“ v prostoru našeho vědomí, kde ztrácejí svůj vliv   
 • "nastavovat" naši mysl, abychom se automaticky k sobě i k ostatním vztahovali láskyplně a s vlídnou zvídavostí.

Jak se to projeví v praxi

Všímavost vám umožní:
 • zvládat stresové a emočně náročné situace s nadhledem a empatií k sobě i k druhým   
 • pečovat o své vlastní potřeby bez výčitek a sebekritiky  
 • prohlubovat důvěru ve vztazích, na kterých nám záleží
 • radovat se z života a cítit vděčnost za to, co obvykle vnímáme jako samozřejmost
 • efektivně využívat svou životní energii (tj. neplýtvat energií tam, kde nic nemůžeme změnit) 
 • být „autorem“ svého života 

 

Další informace o kurzu

Cílem kurzu je rozvíjení všímavosti (anglicky „mindfulness“) jako dovednosti, která nám umožňuje přistupovat k životu zvídavě, tvořivě a s laskavostí k sobě a k druhým.
Kurz je určen všem dospělým, kteří chtějí na sobě pracovat, aby se jim lépe žilo. Kurz není určen lidem s akutní závislostí na drogách či alkoholu, v akutní fázi psychického onemocnění, a lidem, kteří mají silné sebevražedné či sebepoškozující sklony. Kurz nepředstavuje jakoukoliv formu psychoterapie.
Délka kurzu je 20 hodin rozložených do 8 setkání v týdenních intervalech (tj. jedno setkání cca 2,5 hodiny). Individuální kurz zahrnuje 8 setkání po týdnu a každé setkání má cca 80 minut.
Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a reflexe vlastní zkušenosti. Nedílnou (a nejdůležitější) součástí kurzu jsou praktická cvičení v délce 20 až 30 minut, která účastníci provádějí doma šest dní ze sedmi mezi jednotlivými setkáními. Práce během týdne zahrnuje i krátké záznamy vlastní zkušenosti a drobné aktivity, které prohlubují proces učení. Je vždy na účastnících, do jaké míry chtějí sdílet a reflektovat vlastní zkušenost. Zachovávání důvěrnosti je součástí etiky naší práce.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 8-12 lidí.
Cena skupinového prezenčního kurzu je 3 800,- Kč za účastníka. Cena individuálního kurzu je 5 600,- Kč (700,- Kč za jedno setkání).
Odesláním formuláře souhlasite se zpracováním osobních údajů dle GDPR za účelem poskytnutí služby.

Máte zájem? Přihlaste se

Pokud Vás náš kurz zaujal, vyplňte jednoduchou přihlášku do našeho kurzu.

Po vyplnění formuláře vás vyzveme k úhradě ceny kurzovného bankovním převodem. Jakmile dojde k úhradě, bude Vám účast ve vybraném termínu kurzu potvrzena.

Pokud máte dotazy nebo problém s vyplněním, kontaktujte nás.

Telefon: +420 775 251 197
E-mail: hanka@vedomakomunikace.cz