Spolu s dětmi k psychické odolnosti Workshop

Délka
3 h
Kapacita
10 - 20 účastníků

Popis - o čem to je?

Tříhodinový workshop plný aktivit, které podporují psychickou odolnost a vyrovnanost. Jeho cílem je vybavit rodiče, aby to, co se naučili, mohli ve vztahu předávat svým dětem a společně se zlepšovat (v duchu filosofie „rosteme a kveteme spolu“).

Prostřednictvím hravých cvičení budeme poznávat, jak funguje naše tělo a mysl v reakci na okolní svět. Budeme se učit, jak s tělem a myslí pracovat, abychom rozvíjeli zdravý vztah k sobě a vhodně reagovali na to, co prožívají druzí.  

Veškeré aktivity vycházejí z vědeckých poznatků o vlivu vědomé pozornosti (mindfulness) na duševní zdraví.

Spolu s dětmi k psychické odolnosti

Co se naučíte

Sami na sobě si vyzkoušíte aktivity, které rozvíjejí různé aspekty psychické odolnosti a hravou formou zprostředkovávají základní znalosti o mozku a podstatě duševního zdraví. Na základě vlastního prožitku si osvojíte

  • dechová cvičení
  • tipy na zklidňování
  • aktivity, které pomáhají ke zvědomování pocitů, tělesných vjemů a myšlenek
  • aktivity rozvíjející laskavost k sobě a k druhým lidem
  • aktivity podporující schopnost vědomě se rozhodovat v emočních situacích
  • zábavné hry, které zprostředkovávají porozumění činnosti mozku

… to vše tak, abyste již druhý den mohli začít zkoušet se svými dětmi.

Jak se to projeví v praxi

To, co se naučíte na workshopu, vám umožní

  • užívat si čas s dětmi a dalšími členy rodiny při smysluplných cvičeních a aktivitách
  • být svědkem toho, jak společně s dětmi získáváte sebedůvěru, že dokážete zvládat životní situace s odvahou a pevností
  • prohlubovat vztah s dětmi společným učením ve vzájemném respektu

Další informace

Psychická odolnost je něco, na čem se dá pracovat. A jako se vším, jakákoliv akce se záměrem posílit svou duševní vyrovnanost se počítá.
Cena workshopu je 590,- Kč (tři hodiny). Workshop je možné realizovat i za paušální cenu dle dohody.