MBSR - Snižování stresu prostřednictvím všímavosti Kurz pro pedagogické pracovníky

Délka
25 h
Kapacita
8-12, nebo individuální

Popis - o čem to je?

Osmitýdenní trénink MBSR (z angl. Mindfulness-Based Stress Reduction) je nejznámější a nejvíce vědecky probádaný program rozvíjení životní spokojenosti, vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím tréninku pozornosti, sebeuvědomění a empatie.

Kurz je určen zejména pedagogickým pracovníkům a zohledňuje specifika této profese.

Součástí práce pedagoga je každodenní komunikace s žáky, rodiči, kolegy či vedením školy, která může být velmi intenzívní, emočně náročná a stresující. V kurzu systematicky budujeme dovedností, které jsou protilátkou proti dlouhodobému pocitu vyčerpání a nedostatku životního elánu. 

Vědecké studie opakovaně potvrzují, že již osm týdnů tréninku těchto dovedností vede k prokazatelným změnám na úrovni nervového systému, díky kterým dokážeme vhodně reagovat na stresující podněty a tak zlepšovat svou psychickou pohodu i fyzické zdraví. 

Kurz je možné hradit z prostředků na DVPP. 

 

 

MBSR - Snižování stresu prostřednictvím všímavosti

Co se naučíte

V kurzu si osvojíte dovednosti, které vám umožní „být sami sobě nejlepším přítelem“. Základem těchto dovedností je pozorování toho, co se odehrává v naší mysli a v těle, a současně pěstování postojů zvídavosti, otevřenosti, přijetí a laskavosti k tomu, co pozorujeme.

 Konkrétně se naučíte:

 • všímat si, jak naše mysl samovolně vyhodnocuje vše, co se děje, a jak toto hodnocení - pokud si ho neuvědomíme - ovlivňuje naše reakce 
 •  pěstovat postoj laskavosti ke všem aspektům svého prožívání – smyslovým vjemům, myšlenkám, pocitům a tělesným vjemům
 • uvědomovat si své navyklé vzorce myšlení, emočního prožívání a reagování, rozeznávat ty, které nám dobře neslouží, a „pouštět je"
 • reagovat vědomě tak, jak sami chceme, a nenechat za sebe řídit „autopilota"
 • "dovolit si" prožívat své emoce, aniž bychom jimi byli zahlceni nebo se s nimi ztotožňovali
 • rozeznávat, které činnosti nás nabíjejí a které nás vysilují, a udržovat mezi nimi rovnováhu
 • rozvíjet svou velkorysost a srdečnost

Jak se to projeví v praxi

 Osvojené dovednosti vám umožní:

 • rozhodovat se, jak reagovat na to, co se děje, co nejmoudřeji a nejlaskavěji k sobě a k druhým
 • rychleji se zotavovat z náročných situací, které život nevyhnutelně přináší
 • vnímat radost z bytí v přítomnosti a vychutnávat si život v celé jeho šíři a bohatosti
 • být "autorem svého života" a zdravě se motivovat
 • užívat si lidské sounáležitosti a vzájemnosti ve vztazích s druhými

 

 

Další informace

Cílem kurzu MBSR je poskytnout účastníkům nástroje a motivaci pro celoživotní rozvíjení všímavosti („mindfulness“). Ta umožňuje měnit neprospěšné vzorce reagování na to, co prožíváme, a tak se vědomě starat o své zdraví a spokojenost.
Kurz je určen všem, kdo chtějí na sobě pracovat, aby zlepšili své zdraví, odolnost, vztahy a celkovou životní pohodu.
Délka kurzu je 25 hodin rozložených do 8 setkání v délce cca 2,5 hodiny. Mezi 6. a 7. setkáním je pětihodinová společná praxe.
Kurz je zážitkový a proces učení je postaven na praxi a následné reflexi (učení stylem „inside out“). Každé setkání obsahuje lektorkou vedené meditace všímavosti a následnou podporu při prohlubování poznatků a jejich převádění do běžného života. Součástí kurzu je i doplňující teorie podložená vědeckými výzkumy, která zasazuje praktická cvičení do uchopitelného rámce. Nezbytnou (a nejdůležitější) součástí kurzu je domácí formální praxe všímavosti (vedené meditace v mp3 formátu) v délce 20-30 minut každý den a strukturované zapisování prožitků a poznatků, které podporuje proces učení mezi jednotlivými setkáními. Mezi 6. a 7. setkáním je čtyřhodinové společné cvičení všímavosti v tichu. Všechny aktivity jsou dobrovolné a je zcela na účastnících, co a do jaké míry chtějí sdílet s ostatními.
Cena kurzu je 7 800,- Kč za účastníka.