Škola bez poražených Kurz pro pedagogické pracovníky

Délka
30 h
Kapacita
10 - 20 účastníků

Popis - o čem to je?

Kurz „Škola bez poražených“ je třicetihodinový kurz komunikačních dovedností, které jsou založeny na empatickém a respektujícím postoji k dětem i dospělým. Kurz je akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).  

Kurz nabízí ověřené a výzkumy podložené komunikační postupy, které rozvíjejí emoční inteligenci a sebeúctu učitelů a potažmo jejich studentů. 

Škola bez poražených

Co se naučíte

Dovednosti, které v kurzu získáte, Vám výrazně usnadní řešení kázeňských problémů se žáky, dodají efektivitu při komunikaci s rodiči a přispějí k lepší spolupráci celého učitelského týmu.

Konkrétně se naučíte:

  • Vymezovat si své hranice klidně a pevně způsobem, který posiluje Vaši autenticitu 
  • Podporovat děti v samostatném zvládání náročných situací a emocí 
  • Řešit konflikty s dětmi, rodiči a dalšími dospělými tak, že všichni odcházejí spokojení namísto pocitů nepochopení či křivdy   

Jak se to projeví v praxi

Díky osvojeným dovednostem budete schopni: 

  • věnovat více času výuce namísto řešení problémů s kázní a vyrušováním
  • vhodně reagovat v běžných i vypjatějších emočních situacích a účinně řešit konflikty
  • vést uspokojivě schůzky a jednání s rodiči
  • mluvit tak, aby druzí naslouchali, a naslouchat tak, abyste druhým porozuměli
  • udržet si dobrý pocit a naplnění z práce učitele („jak nevyhořet“)
  • zmírnit celkovou míru stresu, kterou přináší náročné povolání učitele

Další informace

Kurz Škola bez poražených si klade za cíl posílit 'přirozenou autoritu' učitelů, která spočívá ve schopnosti autenticky vyjadřovat vlastní potřeby a empaticky reagovat na potřeby druhých.
Pro pedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávacího systému.
Délka kurzu je 30 hodin. Časové rozvržení lekcí lze upravit podle možností účastníků. Nejběžnější je deset tříhodinových setkání jednou týdně nebo čtyři celodenní setkání s minimálně dvoutýdenním odstupem.
Součástí kurzu je nezbytná základní teorie, ale především jde o praktický nácvik dovedností. Každý účastník obdrží pracovní sešit, který obsahuje různá cvičení, aktivity a články rozvíjející hlavní myšlenky kurzu. Součástí kurzu je individuální práce, práce ve dvojicích a malých skupinách. Je samozřejmostí, že zapojení do aktivit během kurzu je zcela dobrovolné a je na rozhodnutí každého účastníka, do jaké míry si bude chtít nabízené dovednosti tréninkem osvojit.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 10-20 lidí. Kurz je možné realizovat i pro celý učitelský sbor přímo ve škole.
Cena kurzu je 6.400,- Kč za účastníka a lze ji hradit ze šablon. Je možné dohodnout i paušální cenu pro školu v případě, že se školí celý pedagogický sbor.