Výchova bez poražených Kurz pro rodiče a všechny, kdo pečují o děti

Délka kurzu
24 h
Kapacita
10 - 15 lidí
Termíny kurzu

O čem je náš kurz

Kurz „Výchova bez poražených“ je čtyřiadvacetihodinový kurz komunikačních dovedností, které jsou založeny na empatickém a respektujícím postoji k dětem i dospělým.

Kurz nabízí ověřené a výzkumy podložené komunikační postupy, které rozvíjejí emoční inteligenci rodičů a potažmo jejich dětí. 

Co se v kurzu naučíte

Dovednosti, které v kurzu získáte, Vám umožní posílit svou přirozenou rodičovskou autoritu, která spočívá ve schopnosti autenticky vyjadřovat své potřeby a respektovat potřeby dětí.  

Konkrétně se naučíte:

  • Mluvit s dětmi tak, aby porozuměly tomu, co potřebujete
  • Naslouchat dětem tak, aby cítily, že jim rozumíte  
  • Řešit konfliktní situace tak, aby všichni byli spokojeni a nikdo neodcházel „poražen“     

Jak se to projeví v praxi

Osvojené dovednosti vám umožní: 

  • s větší jistotou a pevností zvládat situace, kdy se děti chovají způsobem, který narušuje vaše potřeby
  • podporovat děti ve zvládání emočně náročných situací, aby si postupně dokázaly řešit své problémy samostatně 
  • užívat si vzájemné důvěry ve vztahu s dětmi 
  • trávit více času v příjemné atmosféře rodinné sounáležitosti
  • zbavit se pochybností, jak zvládáte svou výchovnou roli  

Další informace o kurzu

Cílem kurzu Výchova bez poražených je podpořit rodiče v rozvíjení laskavých vztahů s dětmi, ve kterých se obě strany cítí dobře a vzájemně se obohacují.
Kurz je určen rodičům, prarodičům, pěstounům a všem, kdo pečují o děti.
Délka kurzu je 24 hodin. Časové rozvržení lekcí lze upravit podle možností účastníků. Nejběžnější je osm tříhodinových setkání jednou týdně nebo tři celodenní setkání s minimálně dvoutýdenním odstupem.
Součástí kurzu je nezbytná základní teorie, ale především jde o praktický nácvik dovedností. Každý účastník obdrží pracovní sešit, který obsahuje různá cvičení, aktivity a články rozvíjející hlavní myšlenky kurzu. Společná práce zahrnuje reflektování reálných situací, praktické ukázky komunikace, procvičování dovedností a poskytování zpětné vazby. Podle potřeby mohou účastníci pracovat samostatně, ve dvojicích nebo v malých skupinách. Je samozřejmostí, že zapojení do aktivit během kurzu je zcela dobrovolné. Stejně tak míra, do jaké účastníci chtějí s ostatními sdílet své zkušenosti, je zcela na nich samotných. Zachovávání důvěrnosti je součástí etiky naší práce.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 10-15 lidí.
Cena kurzu je 4.900,- Kč za účastníka. V ceně je pracovní sešit (126 stran), ke kterému se účastník může vracet i po skončení kurzu. Pokud byste se kurzu nemohli zúčastnit z finančních důvodů, napište mi email, kde uvedete svou motivaci, proč se chcete kurzu zúčastnit a jakou částku si můžete dovolit zaplatit.
Odesláním formuláře souhlasite se zpracováním osobních údajů dle GDPR za účelem poskytnutí služby.

Máte zájem? Přihlaste se

Pokud Vás náš kurz zaujal, vyplňte jednoduchou přihlášku do našeho kurzu.

Po vyplnění formuláře vás vyzveme k úhradě ceny kurzovného bankovním převodem. Jakmile dojde k úhradě, bude Vám účast ve vybraném termínu kurzu potvrzena.

Pokud máte dotazy nebo problém s vyplněním, kontaktujte nás.

Telefon: +420 775 251 197
E-mail: hanka@vedomakomunikace.cz