Výchova bez poražených Kurz pro rodiče a všechny, kdo pečují o děti

Délka
24 h
Kapacita
10 - 20 účastníků

Popis - o čem to je?

Kurz „Výchova bez poražených“ je čtyřiadvacetihodinový kurz komunikačních dovedností, které jsou založeny na empatickém a respektujícím postoji k dětem i dospělým.

Kurz nabízí ověřené a výzkumy podložené komunikační postupy, které rozvíjejí emoční inteligenci rodičů a potažmo jejich dětí. 

Výchova bez poražených

Co se naučíte

Dovednosti, které v kurzu získáte, Vám umožní posílit svou přirozenou rodičovskou autoritu, která spočívá ve schopnosti autenticky vyjadřovat své potřeby a respektovat potřeby dětí.  

Konkrétně se naučíte:

  • Mluvit s dětmi tak, aby porozuměly tomu, co potřebujete
  • Naslouchat dětem tak, aby cítily, že jim rozumíte  
  • Řešit konfliktní situace tak, aby všichni byli spokojeni a nikdo neodcházel „poražen“     

Jak se to projeví v praxi

Osvojené dovednosti vám umožní: 

  • s větší jistotou a pevností zvládat situace, kdy se děti chovají způsobem, který narušuje vaše potřeby
  • podporovat děti ve zvládání emočně náročných situací, aby si postupně dokázaly řešit své problémy samostatně 
  • užívat si vzájemné důvěry ve vztahu s dětmi 
  • trávit více času v příjemné atmosféře rodinné sounáležitosti
  • zbavit se pochybností, jak zvládáte svou výchovnou roli  

Další informace

Cílem kurzu Výchova bez poražených je podpořit rodiče v rozvíjení laskavých vztahů s dětmi, ve kterých se obě strany cítí dobře a vzájemně se obohacují.
Kurz je určen rodičům, prarodičům, pěstounům a všem, kdo pečují o děti.
Délka kurzu je 24 hodin. Časové rozvržení lekcí lze upravit podle možností účastníků. Nejběžnější je osm tříhodinových setkání jednou týdně nebo tři celodenní setkání s minimálně dvoutýdenním odstupem.
Součástí kurzu je nezbytná základní teorie, ale především jde o praktický nácvik dovedností. Každý účastník obdrží pracovní sešit, který obsahuje různá cvičení, aktivity a články rozvíjející hlavní myšlenky kurzu. Společná práce zahrnuje reflektování reálných situací, praktické ukázky komunikace, procvičování dovedností a poskytování zpětné vazby. Podle potřeby mohou účastníci pracovat samostatně, ve dvojicích nebo v malých skupinách. Je samozřejmostí, že zapojení do aktivit během kurzu je zcela dobrovolné. Stejně tak míra, do jaké účastníci chtějí s ostatními sdílet své zkušenosti, je zcela na nich samotných. Zachovávání důvěrnosti je součástí etiky naší práce.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 10-15 lidí.
Cena kurzu je 4.900,- Kč za účastníka. V ceně je pracovní sešit (126 stran), ke kterému se účastník může vracet i po skončení kurzu. Pokud byste se kurzu nemohli zúčastnit z finančních důvodů, napište mi email, kde uvedete svou motivaci, proč se chcete kurzu zúčastnit a jakou částku si můžete dovolit zaplatit.