Jak s konflikty mezi sourozenci Workshop

Délka workshopu
3 h
Kapacita
10 - 12 lidí
Termíny workshopu

O čem je náš workshop

Tříhodinový workshop „Jak s konflikty mezi sourozenci“ prohlubuje respektující přístup a komunikační dovednosti v emočně náročných situacích sourozeneckých sporů a hádek.

Co se na workshopu naučíte

Dovednosti, které na workshopu procvičujeme, umožňují zaujmout ke sporům nestranný postoj a postupně vést děti k ohleduplnosti a samostatnosti při jejich řešení.  

Konkrétně budeme trénovat:

 • schopnost uvědomovat si své navyklé reakce, když jsou děti v konfliktu (snaha vyšetřovat, rozhodovat o tom, kdo je v právu, nabízet řešení…) 
 • schopnost všímat si, jak nás naše „interpretace“ odvádějí od možnosti vidět děti jako bytosti, které se snaží naplnit své legitimní potřeby
 • možnosti práce s vlastními emocemi  
 • dovednost aktivního naslouchání oběma stranám sporu
 • způsoby, jak děti vést k tomu, aby si dokázaly uvědomovat své pocity a myšlenky a vyjadřovat je respektujícím způsobem 

Jak se to projeví v praxi

To, co se na workshopu, naučíte, vám umožní: 

 • osvobodit se od nutkání rozsuzovat a řešit konflikty dětí 
 • zvládat každodenní rozepře dětí s větším nadhledem a klidem    
 • získat pocit jistoty, že děti podporujete v práci s emocemi a rozvíjení respektujících komunikačních dovedností
 • rozvíjet s dětmi zdravé vztahy postavené na otevřenosti a důvěře  
 • užívat si kreativity dětí při hledání řešení sporů
 • těšit se z pocitu sounáležitosti v rodině, skupině či společenství

Další informace o workshopu

Cílem workshopu je nabídnout možnosti, jak jít dětem příkladem ve zdravém zvládání emocí a jak přistupovat ke sporům způsobem, který zohledňuje potřeby obou stran.
Workshop je určen rodičům, učitelům a všem, kteří pracují s dětmi.
Workshop trvá tři hodiny a přibližně v polovině je 15timinutová přestávka.
Workshop je orientován především na praxi. Součástí jsou názorné ukázky komunikačních situací, které účastníkům umožní náhled na vlastní navyklé způsoby myšlení a jednání, a společné zkoušení možností, jak si více uvědomovat své emoce a zklidňovat se. Prostřednictvím aktivit v malých skupinách a ve dvojicích si účastníci procvičují respektující komunikační postupy s laskavou pozorností lektorky. Workshop je interaktivní s plným zapojením účastníků do diskuzí, reflexí vlastní zkušenosti a podpůrnou zpětnou vazbou. Veškeré aktivity jsou dobrovolné a je na účastnících, co a v jaké míře chtějí sdílet.
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 10-12 účastníků.
Cena workshopu je 450,- Kč za účastníka.

Tento workshop nemá žádné volné termíny.

Máte zájem? Přihlaste se

Pokud Vás náš workshop zaujal, vyplňte jednoduchou přihlášku do našeho workshopu.

Po vyplnění formuláře vás vyzveme k úhradě ceny workshopu bankovním převodem. Jakmile dojde k úhradě, bude Vám účast ve vybraném termínu workshopu potvrzena.

Pokud máte dotazy nebo problém s vyplněním, kontaktujte nás.

Telefon: +420 775 251 197
E-mail: hanka@vedomakomunikace.cz