MBSR Snižování stresu Kurz pro dospělé a dospívající

Délka kurzu
24 h
Kapacita
8-12
Termíny kurzu

O čem je náš kurz

MBSR - Snižování stresu pomocí všímavosti - (angl. Mindfulness-Based Stress Reduction) - je nejstarší a nejznámější program rozvíjení vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím všímavosti.

Vědecké studie opakovaně potvrzují, že již osm týdnů tréninku všímavosti vede k prokazatelným změnám na úrovni nervového systému, které umožňují zdravě reagovat na stresující podněty a tím zvyšovat míru duševní a tělesné pohody.

Všímavost můžeme definovat jako „uvědomění, které vzniká, když cíleně zaměřujeme pozornost v přítomném okamžiku a bez hodnocení“ (Jon Kabat-Zinn, 1990/2013).

 

Co se v kurzu naučíte

V kurzu si osvojíte dovednosti, které vám umožní „být sami sobě nejlepším přítelem“. Základem těchto dovedností je pozorování toho, co se odehrává v naší mysli a v těle, a současně pěstování postojů zvídavosti, otevřenosti, přijetí a laskavosti k tomu, co pozorujeme.

 Konkrétně se naučíte:

 • rozlišovat mezi automatickým, „pracovním“ režimem naší mysli a režimem „uvědomování“ a podle potřeby mezi nimi přepínat
 • všímat si, jak naše mysl samovolně interpretuje vše, co se děje, a jak tato interpretace ovlivňuje naše reakce 
 •  pěstovat postoj vlídné zvídavosti, otevřenosti a laskavosti ke všem aspektům svého prožívání – smyslovým vjemům, myšlenkám, pocitům a tělesným vjemům
 • uvědomovat si své navyklé vzorce myšlení, emočního prožívání a reagování a jejich vliv na zdraví a životní spokojenost
 • vytvářet si prostor pro nahrazování automatismů vědomými reakcemi
 • "dovolit si" prožívat své emoce, aniž bychom jimi byli zahlceni nebo se s nimi ztotožňovali
 • rozeznávat, které činnosti nás nabíjejí a které nás vysilují, a udržovat mezi nimi rovnováhu
 • rozvíjet svou velkorysost a srdečnost

Jak se to projeví v praxi

 Osvojené dovednosti vám umožní:

 • rozhodovat se, jak reagovat na to, co se děje, co nejmoudřeji a nejlaskavěji k sobě a k druhým
 • rychleji se zotavovat z náročných situací, které život nevyhnutelně přináší
 • vnímat radost z bytí v přítomnosti a vychutnávat si život v celé jeho šíři a bohatosti
 • být "autorem svého života" a zdravě se motivovat
 • užívat si lidské sounáležitosti a vzájemnosti ve vztazích s druhými

 

 

Další informace o kurzu

Cílem kurzu MBSR je poskytnout účastníkům nástroje a motivaci pro celoživotní rozvíjení všímavosti („mindfulness“). Ta umožňuje měnit neprospěšné vzorce reagování na to, co prožíváme, a tak se vědomě starat o své zdraví a spokojenost.
Kurz je určen všem, kdo chtějí na sobě pracovat, aby zlepšili své zdraví, odolnost, vztahy a celkovou životní pohodu.
Délka kurzu je 20 hodin rozložených do 8 setkání v délce 2,5 hodiny. Mezi 6. a 7. setkáním je čtyřhodinová společná praxe.
Kurz je zážitkový a proces učení je postaven na praxi a následné reflexi (učení stylem „inside out“). Každé setkání obsahuje lektorkou vedené meditace všímavosti a následnou podporu při prohlubování poznatků a jejich převádění do běžného života. Součástí kurzu je i doplňující teorie podložená vědeckými výzkumy, která zasazuje praktická cvičení do uchopitelného rámce. Nezbytnou (a nejdůležitější) součástí kurzu je domácí formální praxe všímavosti (vedené meditace v mp3 formátu) v délce 20-30 minut každý den a strukturované zapisování prožitků a poznatků, které podporuje proces učení mezi jednotlivými setkáními. Mezi 6. a 7. setkáním je čtyřhodinové společné cvičení všímavosti v tichu. Všechny aktivity jsou dobrovolné a je zcela na účastnících, co a do jaké míry chtějí sdílet s ostatními.
Cena kurzu je 4 900,- Kč za účastníka. V ceně je souhrnný materiál obsahující základní principy praxe všímavosti.

Tento kurz nemá žádné volné termíny.

Máte zájem? Přihlaste se

Pokud Vás náš kurz zaujal, vyplňte jednoduchou přihlášku do našeho kurzu.

Po vyplnění formuláře vás vyzveme k úhradě ceny kurzovného bankovním převodem. Jakmile dojde k úhradě, bude Vám účast ve vybraném termínu kurzu potvrzena.

Pokud máte dotazy nebo problém s vyplněním, kontaktujte nás.

Telefon: +420 775 251 197
E-mail: hanka@vedomakomunikace.cz