Individuální konzultace

Podpořím Vás ve 3 oblastech, které se vzájemně prolínají.

POSTOJE + KOMUNIKACE + EMOCE

POSTOJE

Pomůžu vám...

... měnit představy a očekávání, která máte díky své životní zkušenosti a která neslouží dobrým vztahům

... rozvíjet postoje, které vám umožní „BÝT S DÍTĚTEM TÝM"

KOMUNIKACE

Naučím vás...

... empaticky naslouchat tak, že dítě cítí, že ho vnímáte a přijímáte, i když třeba máte jiný názor

... mluvit s jistotou a autenticky o tom, co si myslíte a co potřebujete

EMOCE

Dám vám tipy, jak...

... zdravě pracovat s frustrací, zlostí, nechutí a dalšími nepříjemnými emocemi

... rozvíjet vnitřní motivaci, odolnost a dovednosti k dosahování cílů a zdolávání překážek

Individuální konzultace nabízím prezenčně i online.

Prezenčně: Senovážné nám. 23, Praha 1, budova D, 3. patro

Online: Zoom, podle dohody

Cena konzultace: 1500,- Kč / 60 minut