Jak být pro žáky přirozenou autoritou Kurz pro pedagogické pracovníky

Délka
8 h
Kapacita
10 - 20 účastníků

Popis - o čem to je?

Osmihodinový kurz „Jak být pro žáky přirozenou autoritou“ nabízí vhled do podstaty přirozené autority pedagoga a souvislostí mezi přirozenou autoritou a respektem k sobě a k druhým.  

Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Kurz otevírá cestu, jak rozvíjet schopnost být v kontaktu sám se sebou, autenticky komunikovat své potřeby a empaticky naslouchat potřebám dětí.  

 

Jak být pro žáky přirozenou autoritou

Co se naučíte

Dozvíte se, jak na základě sebeuvědomění rozvíjet respekt a empatii k sobě a současně se otevírat potřebám dětí.

Konkrétně se naučíte:

  • Uvědomovat si rozdíl mezi tím, co se skutečně děje, a vlastní interpretací na základě zkušenosti
  • Zklidňovat se v situacích emoční nepohody
  • Mluvit autenticky o svých potřebách namísto neadresných vyjádření a hodnocení druhých
  • Nahrazovat navyklé způsoby komunikace v emočních situacích a podporovat děti ve využívání vlastních zdrojů 

Jak se to projeví v praxi

Díky osvojeným dovednostem budete schopni:

  • srozumitelně komunikovat svoje nálady, pocity a myšlenky a být tak pro děti čitelní
  • říkat „ne“ neútočně, klidně a pevně
  • soustředit se na to, co můžete ovlivnit, a nevyčerpávat se tím, co je mimo vaši kontrolu
  • rozvíjet autentické a inspirující vztahy s dětmi
  • starat se o naplňování svých potřeb a tak být odolnější vůči nárokům okolí

Další informace

Cílem kurzu je zprostředkovat náhled na podstatu přirozené autority a nasměrovat účastníky k jejímu dalšímu rozvíjení v oblasti komunikace.
Pro pedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávacího systému.
Délka kurzu je 8 hodin.
Východiskem je reflexe vlastního náhledu na přirozenou autoritu na základě zkušenosti. Součástí kurzu jsou aktivity ve skupinách a ve dvojicích s následnou diskuzí a sdílením.
Cena kurzu je 1100,- Kč na účastníka. Je možné domluvit i paušální cenu pro celý pedagogický sbor. Kurz je akreditován MŠMT, je tedy možné jej hradit v rámci DVPP.